Demo isteyin
string(9) "invisible"

Privacy policy

IP Adresleri, İnternet Tarayıcıları, İşletim Sistemleri, Alan Adları: Web sitemize girdiğinizde bilgisayarınızın IP adresini alabiliriz. IP adresi sizi bir birey olarak tanımlamaz, ancak İnternet servis sağlayıcınızı tanımlar. Kişisel olarak tanımlanamayan diğer bilgiler, kullanılan İnternet tarayıcısının türünü, kullanılan bilgisayar işletim sisteminin türünü ve sitemizi ziyaret ettiğiniz web sitesinin alan adını içerir. Bilgiler, ziyaretçilerin coğrafi konumu ve sitemizde ne kadar süre kaldıkları gibi geniş demografik bilgiler sağlamak için toplanır. Bu tür bilgileri toplamak, sitemizi yönetmemize, sunucu sorunlarını teşhis etmemize, eğilimleri ve istatistikleri analiz etmemize ve daha iyi müşteri hizmeti sunmamıza olanak tanır.

Çerezler

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza “çerezler” gönderebiliriz. Çerez, ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin bilgisayarınıza yerleştirebileceği veya kaydedebileceği küçük bir metin dosyası veya veri parçasıdır. Çerezlerin kendileri kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgi içermez. Ancak, bize bu tür kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler verirseniz (örneğin, İnternet ile ilgili bir hizmete kaydolarak veya tarafımızdan sağlanan şifreyle), bu tür bilgiler çerezde saklanan verilerle bağlantılı olabilir. İki tür çerez vardır. İlk tür, bir dosyayı bilgisayarınıza daha uzun süre kaydeder ve siz kapattıktan sonra bilgisayarınızda kalabilir. Bu tür bir tanımlama bilgisi, örneğin, bir ziyaretçiye, o web sitesini son ziyaretinden bu yana web sitesinde hangi bilgilerin güncellendiğini söylemek için kullanılabilir. İkinci çerez türü ise “oturum çerezi” olarak adlandırılır. Bir web sitesini ziyaret ederken, oturum çerezleri bilgisayarınızın belleğinde geçici olarak saklanır. Bu, örneğin web sitesinde hangi dili seçtiğinizi takip etmek için yapılabilir. Oturum çerezleri, web tarayıcınızı kapattığınızda kayboldukları için bilgisayarınızda uzun süre saklanmazlar. Çerezler aracılığıyla elde edilen bilgileri toplamamıza veya işlememize yardımcı olması için üçüncü tarafları kullanabiliriz.

Çerezleri aşağıdakiler gibi çeşitli nedenlerle kullanabiliriz:

 • arama kalıpları ve eğilimleriyle ilgili anonim istatistikleri derlemek;
 • satış verilerini analiz etmek;
 • pazarlama araştırması yapmak;
 • web sitesi içeriğini veya işlevlerini kullanıcıya uyarlamak
 • belirli İnternet tabanlı hizmetlere yardım sağlamak veya kullanıcıların site ziyaretlerini izlemek;
 • şifreleri olan kullanıcıların, önceden yazılan bilgileri yeniden yazmak zorunda kalmadan belirli web sayfalarına yeniden girmelerini sağlamak.

Çerezlerden Kaçınmak için:

Çoğu İnternet tarayıcısında, tarayıcıyı çerezleri engelleyecek, bilgisayarınızın sabit diskinden çerezleri silecek veya bir çerez kaydedilmeden önce bir web sayfasının çerez içerdiğini size bildirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcınızın talimatlarına veya yardım ekranına bakın. Lütfen bazı web sayfalarımızın çerez kullanılmadan düzgün çalışmayabileceğini unutmayın.

Kişisel Bilgi

Bu bölüm, bize sağladığınız veya başka bir şekilde sizinle ilgili olarak elde edebileceğimiz veya oluşturabileceğimiz kişisel bilgileri (“Kişisel Bilgiler”) nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve paylaştığımızı açıklamaktadır. Chicago Pneumatic, toplayabileceğimiz Kişisel Bilgileri korumak için teknik, idari ve fiziksel önlemler uygulamıştır (aşağıya bakın). Chicago Pneumatic’in her zaman yerel yasalara ve düzenlemelere uyacağını ve Kişisel Bilgilerin yasalarca yasaklanmış bir yerde toplanmasından veya kullanılmasından kaçınacağı da açıktır.

Chicago Pneumatic hangi kişisel bilgileri toplayabilir?

“Kişisel Bilgiler”, bir gerçek kişinin tanımlanabileceği veya tanımlanabileceği bilgilerdir. Size talep ettiğiniz hizmetleri, ürünleri veya bilgileri sağlamak için Kişisel Bilgilerinizi toplayabilir, kullanabilir ve işleyebiliriz.

Bilginiz ve izniniz olmadan Kişisel Bilgilerinizi toplamayacağız ve bu tür verileri satmayacağız veya kiralamayacağız. Size belirli bir ürün, hizmet veya bilgi sağlamak veya bir işlemi gerçekleştirmek için kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi talep edebiliriz. Ne zaman topladığımızda bu belirtilecektir.

Chicago Pneumatic topladığı Kişisel Bilgileri nasıl kullanabilir?

Kişisel Bilgiler yalnızca bir ürün, hizmet veya bilgi sağlamak, bir işlemi gerçekleştirmek için gerekli olduğunda veya bunları bize başka amaçlarla, örneğin iş başvurusunda bulunurken gönderdiğinizde toplanır.

Kişisel Bilgilerin toplanması sizin için şeffaf olacaktır (işleme için yasal dayanağın belirtilmesi dahil) ve bu bilgileri sağlayıp sağlamamaya karar verme fırsatına sahip olacaksınız. Talep edilen Kişisel Bilgilerden herhangi birini sağlamamayı seçerseniz, Chicago Pneumatic işleminizi tamamlayamayabilir veya talep ettiğiniz bilgileri, hizmetleri veya ürünleri sağlayamayabilir.

Kişisel Bilgiler toplandığında aşağıdaki amaçlarla kullanılabilir:

 • web pazarlama faaliyetlerimizi uygulamak: kampanyaları e-posta ile göndermek, hedefleme ve yeniden hedefleme, katılım onayı;
 • Chicago Pneumatic’e iletilen sorulara veya endişelere yanıt vermek;
 • ürünleri tasarlamak, satmak, üretmek ve geliştirmek;
 • müşteri hizmetleri ve desteği sağlamak;
 • müşteri, tedarikçi ve satıcı personelinin eğitimi ve sertifikasyonu;
 • Yürürlükteki yasa veya yönetmelik tarafından gerekli olduğu veya açıkça izin verildiği şekilde.

Yukarıda belirtilen işlemenin yasallığı, temel hak ve özgürlüklerinizi göz önünde bulundurarak, işimizi geliştirmek ve müşterilerimizi desteklemek için şirketimizin meşru menfaatlerine dayanmaktadır. Gerekirse, açık rızanızı isteyeceğiz.

Toplandıktan sonra, takip eden altı ay içinde Chicago Pneumatic ile herhangi bir etkileşim (e-posta açma, form gönderme) olmazsa, kişisel veriler veri tabanlarımızdan silinecektir. Bu, aboneliği iptal eden (abonelikten çıkan) kullanıcılar için de geçerlidir.

Her koşulda, verileri toplanma amaçlarını yerine getirmek için gerekenden veya yürürlükteki yasa veya yönetmeliklerin gerektirdiğinden daha uzun süre saklamayacağız.

Gerekirse, Kişisel Bilgilerinizi yukarıda belirtilen amaçlardan biri veya daha fazlası için kullanmamıza izin vermek için onayınızı almamız gerekebilir. Kişisel Bilgilerinizi rızanız temelinde işlediğimiz durumlarda çeşitli haklara sahipsiniz. Daha sonraki bir aşamada muvafakatı geri çekmek isterseniz, bu tür bir geri çekmenin muvafakat verme şekli kadar kolay bir şekilde yapılmasını sağlayacağız.

Kişisel Bilgiler kimlerle paylaşılabilir:

Chicago Pneumatic, birçok farklı ülkede konumları olan küresel bir şirket olduğundan, yukarıda sıralanan amaçları gerçekleştirmek için Kişisel Bilgilerinizi bir tüzel kişilikten diğerine veya bir ülkeden diğerine aktarabiliriz. Kişisel Bilgilerinizi geçerli yasal gerekliliklere uygun olarak ve yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu ölçüde aktaracağız. Chicago Pneumatic içinde, Kişisel Bilgiler aynı kurallara ve güvenlik seviyelerine tabi olarak aktarılır. Gerekirse, gerekli koruma seviyesini sağlamak için veri işleme anlaşmaları yapılacaktır.

Chicago Pneumatic, Kişisel Bilgilerin sınırlar arasında yasal aktarımını sağlamak için mevcut yasal mekanizmalara güvenir. Chicago Pneumatic’in transfere izin vermek için standart sözleşme maddelerine (model maddeler olarak da adlandırılır) dayandığı ölçüde, Chicago Pneumatic, bu gereklilikler ile bu Bildirim arasında bir çelişki olabileceği durumlar da dahil olmak üzere bu gerekliliklere uyacaktır.

Chicago Pneumatic, Kişisel Bilgilerinizi aşağıdakiler dışında Chicago Pneumatic dışında satmayacak veya başka bir şekilde paylaşmayacaktır:

 • hizmet sağlayıcılar Chicago Pneumatic, hizmetleri bizim adımıza gerçekleştirmek için elinde bulundurmuştur. Chicago Pneumatic, Kişisel Bilgilerinizi yalnızca Chicago Pneumatic’in sözleşmeyle bilgileri kullanmasını veya açıklamasını bizim adımıza hizmet vermek veya yasal gerekliliklere uymak için gerekli olmadıkça kısıtladığı hizmet sağlayıcılarla paylaşacaktır;
 • kanun uygulayıcı makamlardan veya diğer devlet düzenleyicilerinden gelen meşru bir yasal talebe yanıt olarak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal yükümlülüklere uymak;
 • şüpheli veya fiili yasa dışı faaliyetleri araştırmak;
 • fiziksel zararı veya mali kaybı önlemek; veya
 • işimizin veya varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının (iflas yoluyla dahil) satışını veya devrini desteklemek.

kişisel Olarak Tanımlanabilir Bilgilerinizi Kaldırmak, Düzeltmek, Güncellemek veya Erişmek için:

Bize gönderdiğiniz Kişisel Bilgilerinizi kaldırmak, düzeltmek, güncellemek veya erişmek istiyorsanız veya ilgili endişeleriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin. Bu konuda bizimle iletişime geçerseniz, lütfen bilgileri gönderdiğiniz web sayfası adını veya konumu ve o sırada verdiğiniz iletişim bilgilerini (örneğin ad, e-posta adresi, posta adresi vb.) not edin.

Güvenlik

Sunucularımızdaki Kişisel Bilgilerin ve diğer verilerin yetkisiz erişime, kaybolmaya veya değiştirilmeye karşı korunmasına yardımcı olmak için teknik ve idari önlemler uygulanmaktadır. Ancak, İnternet üzerinden hiçbir sunucu veya iletimin yüzde yüz güvenli olduğu garanti edilemez. Bu nedenle, herhangi bir faaliyet veya iletişim kendi sorumluluğunuzdadır.

Daha fazla bilgi ve şikayetler

Kişisel Bilgilerin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Grup Gizlilik uzmanımız ile iletişime geçin (privacy.officer@cp.com)

Taleplerinizden herhangi birini ele almazsak veya bunu yapamamamız için size geçerli bir neden sunamazsak, şikayette bulunmak için denetim makamına başvurma hakkınız vardır.

Üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar

Web sayfalarımızdan bazıları üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Lütfen bu tür diğer web sitelerinin veya sahiplerinin veya operatörlerinin gizlilik politikalarından, içeriğinden veya uygulamalarından sorumlu olmadığımızı unutmayın.

Gizlilik Politikasının Değiştirilmesi

Bu Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

i